Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Certifikacijska rješenja

1. Popis izdanih certifikacijskih rješenja za obavljanje djelatnosti sprječava širenja i otklanjanja posledica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra
 

2. Popis izdanih rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda sukladno sljedećem pravilniku:
 

- Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (Narodne novine, broj 74/2013 , 140/15), na dan 10. listopada 2016.


3. Popis izdanih rješenja, na dan 15. ožujka 2016. godine, o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne brane od poplava te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje izdanih sukladno:

- Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne brane od poplava te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje („Narodne novine“, broj 83/10, 126/12 i 112/14).

4. Popis važećih rješenja za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

- Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda /Narodne novine, broj 1/11) 

 


 


 


Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan