Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Latvija preuzela predsjedanje Vijećem Europske unije

Nakon šestomjesečnog talijanskog predsjedanja, predsjedanje Vijećem Europske unije će u prvoj polovici 2015. godine preuzeti Latvija. Na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu, koja se održava 14. siječnja, Latvija će predstaviti svoj program kojim najavljuje posvećenost jačanju Europske unije i njezinih institucija te očuvanju europskog identiteta i osiguranju sigurnog i predvidljivog političkog i gospodarskog okruženja.

Latvijsko predsjedništvo u svom programu navodi tri glavna prioriteta. Prvi i najvažniji se odnosi na unaprjeđenje i razvoj poduzetništva u EU promoviranjem investicija u nove i konkurentne proizvode i usluge te općenito na donošenje mjera koje će potaknuti rast investicija i nastavak rada na smanjenju administrativnih prepreka s ciljem poticanja poduzetničkih aktivnosti.
Latvijsko predsjedništvo se namjerava u svom mandatu posvetiti i informatizaciji javnog sektora te povećanju sigurnosti u digitalnom poslovanju, odnosno daljnjem razvoju digitalnog jedinstvenog tržišta (engl. digital single market) u EU stvaranjem snažnijeg i dosljednijeg pravnog okvira za zaštitu podataka. Latvijsko predsjedništvo je najavilo rasprave u Vijeću te razne neformalne događaje po ovom pitanju, a nakon toga u odgovarajućem trenutku i objavu Strategije digitalnog jedinstvenog tržišta (Digital Single Market Strategy).

Treći prioritet latvijskog predsjedništva je aktivan angažman na globalnoj razini, čime želi dati svoj doprinos razvoju odnosa sa državama koje graniče sa Europskom unijom. Latvijsko predsjedništvo posebnu važnost pridaje zaključenju pregovora o transatlantskom partnerstvu (Transatlantic Trade and Investment Partnership agreement) te unapređenju gospodarskih i trgovinskih odnosa Unije sa drugim strateškim partnerima, prvenstveno sa Kanadom i Japanom, a zatim i sa Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom.

U području poljoprivrede latvijsko predsjedništvo će nastaviti promovirati razvoj održive, inovativne i „zelene“ poljoprivredne proizvodnje te razvoj prehrambenog sektora i sektora ribarstva u EU. Predsjedništvo također namjerava nastaviti sa potporom svih aktivnosti koje su usmjerene na unapređenje standarda za osiguranje zdravlja biljaka i životinja te prehrambene sigurnosti i osnaživanje poljoprivredno – prehrambenog lanca.

Latvijsko predsjedništvo će se posebno posvetiti pojednostavljenju zakonodavnog okvira nove reformirane Zajedničke poljoprivredne politike. Također će razmotriti  pojednostavljenje administrativnih postupaka i očuvanje kvalitete proizvoda kad je riječ o propisima kojima se uređuje ekološka poljoprivreda, odnosno efikasnost kontrola i uvoznog režima te prevencija od prijevara kod ovog načina poljoprivredne proizvodnje. Predsjedništvo će istražiti mogućnost revizije (izmjene) prijedloga Europske komisije koji se odnosi na sheme potpore za opskrbu obrazovnih ustanova voćem, povrćem i mlijekom.

Predsjedništvo namjerava postići sporazum s Europskim parlamentom o prijedlogu propisa iz područja veterinarstva kojim se utvrđuje pravni okvir za kontrolu i zaštitu od bolesti životinja koje su prenosive na čovjeka te tako osigurati višu razinu zdravstvene zaštite ljudi i životinja.  

Kako bi se osigurao pravni okvir za učinkovitije i svrsishodnije službene kontrole u poljoprivredno-prehrambenom lancu, predsjedništvo namjerava raditi na postizanju kompromisa među državama članicama i pokretanju pregovora sa Europskim parlamentom, a nastavit će se i rad na prijedlogu propisa o zootehničkim i genealoškim uvjetima za trgovanje i uvoz u EU rasplodnih životinja i genetskog materijala, kao i na zakonodavnom prijedlogu kojim se uređuje stavljanje na tržište veterinarsko–medicinskih proizvoda i ljekovite hrane.

Posebnu pozornost latvijsko predsjedništvo namjerava posvetiti području prehrambene sigurnosti, gdje planira završiti rad na zakonodavstvu o „novoj hrani“ (novel food) i postići sporazum s Europskim parlamentom o kazeinima i kazeinatima. Ovim propisima latvijsko predsjedništvo ima namjeru unaprijediti sigurnost hrane i javno zdravlje te poduprijeti inovacije u sektoru prehrane, a uskladit će se i EU zahtjevi s važećim međunarodnim standardima, čime će se olakšati poslovanje svim subjektima koji su uključeni u poslovanje s hranom.
Na području biljnog zdravlja, nastavit će se rasprava o kompromisnom tekstu uredbe o mjerama zaštite od biljnih štetnika, kao dijelu paketa propisa koji se odnose na biljno zdravlje. Predsjedništvo također namjerava započeti ispitivanje propisa o gnojivima.

Na području šumarstva namjera je latvijskog predsjedništva osigurati održivo i odgovorno upravljanje šumama na području EU te u tu svrhu potaknuti i usmjeriti zajedničku primjenu Europske šumarske strategije (EU Forestry Strategy).

Vezano za zakonodavni okvir kojim se uređuje upravljanje ribarskim resursima te postizanje maksimalno održivih prinosa (MSY) za sve stokove riba, latvijsko predsjedništvo će raditi na donošenju višegodišnjih planova upravljanja (multi–annual management plans). U području ribarstva će se posebna pozornost posvetiti donošenju i koordinaciji stajališta EU u pregovorima o ribarskim sporazumima sa trećim državama te prilikom donošenja odluka u multilateralnim organizacijama koje se bave temama iz područja iskorištavanja ribolovnih resursa.
 
Detaljne informacije o programu rada latvijskog predsjedništva možete pronaći na ovom linku.  

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan