Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal
Naslovna  >   Dokumenti  >  Poljoprivreda i tržište  >  

Poljoprivreda i tržište


19.9.2014 14:24:00
Pravilnik o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem, NN 111/14
24.6.2014 14:01:00
Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, NN 76/14
24.6.2014 14:00:00
Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, NN 76/14
29.4.2014 15:20:00
Pravilnik o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze, NN 53/2014
18.4.2014 15:34:00
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. -2018., NN 49/14
18.4.2014 15:34:00
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti, NN 49/14
17.4.2014 9:35:00
Naputak o provedbi Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 1308/2013 od 17. prosinca 2013. kojom se uspostavlja zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda i ukidaju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2012 i (EZ) br. 1234/2007, NN 43/14
17.4.2014 9:34:00
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o proizvodnji vina, NN 48/14
17.4.2014 9:31:00
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina, NN 48/14
17.4.2014 9:30:00
Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu, NN 48/14
9.12.2013 10:37:00
Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018., NN 146/13
9.12.2013 10:36:00
Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018., NN 146/13
9.12.2013 10:35:00
Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018., NN 146/13
29.11.2013 9:41:00
Pravilnik o dopunama Pravilnika o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina, NN 142/13
29.11.2013 9:39:00
Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti, NN 142/13
18.10.2013 15:15:00
Pravilnik o provedbi mjere promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018., NN 127/13
18.10.2013 15:14:00
Pravilnik o provedbi mjere investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018., NN127/13
18.10.2013 15:13:00
Pravilnik o provedbi mjere restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018., NN127/13
22.8.2013 13:39:00
Tablica informiranja javnosti o promjenama u zakonodavstvu ulaskom RH u EU
12.6.2013 13:10:00
Pravilnik o sustavu poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka, NN 70/13
5.6.2013 12:22:00
Pravilnik o priznavanju proizvođačkih i međusektorskih organizacija te o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda, NN 67/13
17.5.2013 11:08:00
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2013. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do 2013. godine, NN 58/13
24.4.2013 12:59:00
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj evidenciji, NN 48/13
24.4.2013 12:56:00
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Sheme školskog voća, NN 48/13
19.4.2013 14:35:00
Pravilnik o sustavu provedbe naknadnih kontrola velikih korisnika određenih mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda, NN 47/13
10.4.2013 12:11:00
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava, NN 42/13
27.2.2013 15:58:00
Pravilnik o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka, NN 24/13
27.2.2013 15:55:00
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, NN 24/13
22.2.2013 12:37:00
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera, NN 22/13
22.2.2013 12:34:00
Pravilnik o dopuni Pravilnika o izvješćivanju u sektoru šećera, NN 22/13
22.2.2013 12:31:00
Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća, NN 22/13
20.2.2013 11:55:00
Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, NN 20/13
20.2.2013 11:47:00
Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2013. godini prema nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do 2013. godine, NN 20/13
16.1.2013 13:37:00
Pravilnik o tržišnim standardima za jaja za valenje i podmladak domaće peradi, NN 6/13
9.1.2013 11:22:00
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o tržišnim stadardima za voće i povrće, NN 4/13
7.1.2013 16:25:00
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvješćivanju u sektoru šećera, NN 3/13
28.12.2012 15:57:00
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o količini brašna utrošenog za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda, NN 146/12
19.12.2012 15:47:00
Pravilnik o iskaznici poljoprivrednog inpektora, stočarskog inspektora, vinarskog inspektora i inspektora za kakvoću hrane te znaku poljoprivredne inspekcije, NN 142/12
16.11.2012 10:53:00
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera, NN 126/12
14.11.2012 10:54:00
Pravilnik o prikupljanju i izvještavanju o cijenama uvezenih proizvoda ribarstva, NN 124/12
9.11.2012 10:58:00
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obilježavanju brašna evidencijskim markicama, NN 123/12
31.10.2012 11:08:00
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode, NN 120/12
31.10.2012 11:07:00
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina, NN 120/12
31.10.2012 11:05:00
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, NN 120/12
31.10.2012 11:05:00
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi, NN 120/12
26.9.2012 10:07:00
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera, NN 106/12
12.9.2012 10:23:00
Pravilnik o dopuni Pravilnika o tržišnim standardima za voće i povrće, NN 102/12
6.9.2012 10:30:00
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode, NN 101/12
29.6.2012 12:09:00
Pravilnik o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje opojnih droga u veterinarstvu, NN 18/12
26.6.2012 16:12:00
Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2012. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do 2013. godine, NN 68/12
20.6.2012 9:17:00
Pravilnik o izmjenama i dopinama Pravilnika o tržišnim standardima za meso peradi, NN 67/12
13.6.2012 16:56:00
Pravilnik o posebnom priznavanju organizacija proizvođača u sektoru ribarstva čiji je cilj poboljšanje kakvoće njihovih proizvoda, NN 65/12
13.6.2012 16:55:00
Pravilnik o utvrđivanju pravila za izračunavanje potpore organizacijama proizvođača u sektoru ribarstva, NN 65/12
20.2.2012 16:57:00
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka, NN 20/12
29.12.2011 14:21:00
Pravilnik o dopuni Pravilnika o tržišnim standardima za voće i povrće, NN 154/11
20.12.2011 16:54:00
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode, NN 148/11
15.12.2011 13:30:00
Pravilnik o dopuni Pravilnika o raspodjeli carinskih kvota za poljoprivredne i prehrambene proizvode, NN 145/11
9.12.2011 10:50:00
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tržišnim standardima za voće i povrće, NN 142/11
4.11.2011 14:28:00
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje, NN 124/11
7.10.2011 14:50:00
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvješćivanju u sektoru šećera, NN 114/11
29.8.2011 10:50:00
Uredba o tržišnom redu za žitarice, NN 98/11
29.7.2011 15:58:00
Pravilnik o sustavu poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka, NN 89/11
11.7.2011 11:17:00
Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva, NN 79/11
8.7.2011 11:05:00
Pravilnik o potpori pri opskrbi redovnih polaznika odgojno-obrazovnih ustanova mlijekom i mliječnim proizvodima, NN 78/11
8.7.2011 11:03:00
Pravilnik o tržišnim standardima za meso peradi, NN 78/11
8.7.2011 10:46:00
Pravilnik o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera, NN 78/11
8.7.2011 10:41:00
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kontroli kakvoće soje, suncokreta i ujlane repice u otkupu, NN 78/11
8.7.2011 10:40:00
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj evidenciji, NN 78/11
8.7.2011 10:33:00
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina, NN 78/11
6.4.2011 17:28:00
Pravilnik o kontroli sukladnosti proizvoda u sektoru vina pri trgovini s trećim zemljama, NN 40/11
5.1.2011 10:47:00
Pravilnik o priznavanju proizvođačkih organizacija u sektoru maslinovog ulja i stonih maslina, NN 3/11
8.11.2010 16:43:00
Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na slatkim vodama u 2010. godini, NN 124/10
28.10.2010 13:39:00
Pravilnik o raspodjeli carinskih kvota za poljoprivredne i prehrambene proizvode, NN 121/10
28.10.2010 13:25:00
Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj evidencijji, NN 121/10
27.10.2010 13:04:00
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća, NN 120/10
20.10.2010 13:50:00
Pravilnik o načinu prikupljanja i obavješćivanja o cijenama proizvoda ribarstva, NN 118/10
15.10.2010 13:52:00
Uredba o javnim intervencijama i potpori privatnom skladištenju u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda, NN 117/10
6.10.2010 16:20:00
Pravilnik o kategorijama proizvoda od grožđa i vina, enološkim postpcima i ograničenjima, NN 114/10
6.10.2010 16:18:00
Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu ulaganjima u ribarske luke i iskrcajna mjesta u 2010. godini, NN 114/10
22.9.2010 16:23:00
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu NN 110/10
8.9.2010 17:23:00
Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode, NN 106/10
6.9.2010 17:04:00
Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju akvakulture, NN 105/10
20.8.2010 17:18:00
Pravilnik o raspodjeli kvote za izvoz u Europsku uniju šećera i proizvoda od šećera podrijetlom iz Republike Hrvatske, NN 100/10
4.8.2010
Pravilnik o izvješćivanju u sektoru šećera, NN 95/10
13.7.2010
Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda, NN 87/10
16.6.2010
Pravilnik o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode, NN 74/10
5.5.2010
Pravilnik o načinu i uvjetima ovlašćivanja skladištara i izdavanja skladišnice za žitarice i industrijsko bilje, NN 55/10
17.2.2010
Pravilnik o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja, NN 22/10
10.2.2010
Pravilnik o iskaznici poljoprivrednog inspektora, poljoprivrednog inspektora za ekološku proizvodnju, stočarskog inspektora, vinarskog inspektora i inspektora za kakvoću hrane te znaku poljoprivredne inspekcije, NN 19/10
8.1.2010
Pravilnik o proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća, NN 4/10
16.12.2009
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o količini brašna utrošenog za proizvodnju pojedinih pekarwskih proizvoda, NN 150/09
15.12.2009
Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, NN 149/09
15.12.2009
Zakon o poljoprivredi, NN 149/09
11.11.2009
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obilježavanju brašna evidencijskim markicama, NN 135/09
15.7.2009
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište, NN 83/09
8.7.2009
Zakon o proglašenju Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje NN 79/09
18.3.2009
Dopuna popisa ovlaštenih isptinih labaratorija NN 34/09
16.1.2009
Pravilnik o uljima od ploda i komine maslina NN 7/09
3.1.2009
Pravilnik o izmjeni pravilnika o količini brašna utrošenog za proizvodnju pojednih pekarskih proizvoda NN 2/09
26.11.2008
Naputak o utvrđivanju minimalnih prinosa po hektaru
29.10.2008
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o tržnom redu za žitarice
6.10.2008
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o tržnom redu za žitarice
11.7.2008
Uredba o izmjenama Uredbe o tržnom redu za žitarice
1.7.2008
Uredba o tržnom redu za žitarice
4.7.2007
Uredba o tržnom redu za pšenicu u 2007. godini
19.4.2007
Odluka o postotku biogoriva u ukupnom udjelu goriva u 2007. godini i količini biogoriva koje se mora staviti u promet na domaće tržište u 2007. godini
20.2.2007
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o iskaznici poljoprivrednog inspektora, poljoprivrednog inspektora za ekološku proizvodnju, stočarskog inspektora i vinarskog inspektora te znaku poljoprivredne inspekcije
3.8.2006
Uredba o tržnom redu za pšenicu u 2006. godini
29.6.2006
Pravilnik o obradi duhana, proizvodnji i markama duhanskih proizvoda
24.4.2006
Dopuna popisa u Upisniku novostvorenih domaćih sorti poljoprivrednog bilja
24.4.2006
Dopuna popisa u Upisniku stranih sorti poljoprivrednog bilja
1.1.2006
Uredba o izmjeni Uredbe o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka
20.12.2005
Pravilnik o količini brašna utrošenoga za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda
6.12.2005
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište
5.12.2005
Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište
30.11.2005
Uredba o izmjeni Uredbe o tržnom redu za pšenicu u 2005. godini
6.10.2005
Uredba o ciljnoj cijeni utovljene junadi
8.9.2005
Odluka o osnivanju Povjerenstva za nadzor nad provedbom projekta "Uvođenje biodizelskog goriva u Republiku Hrvatsku"
1.8.2005
Ispravak Upute o provođenju Uredbe o tržnom redu za pšenicu u 2005. godini
25.7.2005
Ispravak Obavijesti o načinu obračuna kakvoće pšenice i svođenja na standardnu kakvoću
22.7.2005
Obavijest o načinu obračuna kakvoće pšenice i svođenja na standardnu kakvoću
18.7.2005
Uputa o provođenju Uredbe o tržnom redu za pšenicu u 2005. godini
15.7.2005
Uredba o tržnom redu za pšenicu u 2005. godinu
2.6.2005
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji
12.5.2005
Pravilnik o iskaznici poljoprivrednog inspektora, poljoprivrednog inspektora za ekološku proizvodnju, inspektora bilinogojstva, inspektora zaštite bilja, stočarskog inspektora, vinarskog inspektora te znaku poljoprivrednog inspektora i poljoprivrednog inspektora za ekološku proizvodnju
28.4.2005
Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Vijeća za poljoprivrednu politiku
14.4.2004
Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište
18.3.2004
Odluka o osnivanju Vijeća za poljoprivrednu politiku
17.3.2004
Uredba o razini GMO u proizvodima ispod koje proizvodi koji se stavljaju na tržište ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže GMO
27.5.2003
Zakon o Popisu poljoprivrede 2003
27.12.2002
Pravilnik o doprinosima za obvezna osiguranja
16.7.2002
Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi
14.2.1997
Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja i neposredne isplate naknade za kvalitetno poljoprivredno sjeme, lavandino ulje, NPK mineralna gnojiva i konzerve sardina
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tržišnim standardima za voće i povrće, NN 59/11
Naredba o mjerama sigurnosti i zaštite od nekontroliranog uvođenja u okoliš hibridnog kukuruza "PR34G13" koji sadrži genetski modificirani organizam
Ispravak Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan