Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Potpisani ugovori za infrastrukturne vodnogospodarske projekte u aglomeracijama Vukovar, Čakovec i Županja vrijedni gotovo 900 milijuna kuna

Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina, generalni direktor Hrvatskih voda Ivica Plišić, gradonačelnici Vukovara, Čakovca i Županje, načelnici općina Borovo, Bogdanovci, Trpinja, Nedelišće, Sveti Juraj na Bregu, Šenkovec, Pribislavec, Strahoninec i Štitar te direktori lokalnih komunalnih poduzeća Vodovod grada Vukovara, Međimurske vode i Komunalac iz Županje potpisali su u utorak, 28 listopada 2014. u Vukovaru ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava, ugovore o sufinanciranju te ugovore o partnerstvu za infrastrukturne projekte iz područja voda za aglomeracije Vukovar, Čakovec i Županja vrijedne gotovo 900 milijuna kuna.
 
Spomenuti ugovori potpisani su u sklopu svečanosti Operativnog programa „Zaštita okoliša“ kojoj je prisustvovao i potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić, koji je iskazao zadovoljstvo činjenicom da je Republika Hrvatska za sufinanciranje projekata zaštite okoliša (što obuhvaća projekte gospodarenja vodama i otpadom) od Europske unije dobila oko 280 milijuna eura za operativno razdoblje 2007. – 2013.  
Tijekom svečanosti predstavljen je  dosadašnji napredak u gospodarenju vodama, a najavljena su i daljnja ulaganja. Tijekom operativnog razdoblja 2014. – 2020. za vodni sektor (za poboljšanje sustava vodoopskrbe te za razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda) Hrvatskoj će iz EU fondova na raspolaganju biti oko 1,05 milijardi eura.
 
Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara“ procijenjene ukupne vrijednosti oko 460 milijuna kuna od čega Europska unija sufinancira preko 255 milijuna kuna obuhvaća grad Vukovar te općine Borovo, Bogdanovci i Trpinja. Projekt predviđa izgradnju nove vodospreme i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja, rekonstrukciju i izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje čime će pokrivenost sustavom odvodnje narasti na 96 % te omogućiti pročišćavanje otpadnih voda na uređaju kapaciteta 42.100 ekvivalent stanovnika.
 
Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja“ procijenjene vrijednosti oko 96 milijuna kuna od čega Europska unija sufinancira preko 54 milijuna kuna uz Županju obuhvaća i općinu Štitar. Glavne komponente ovog projekta su: izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja i kapaciteta 17.000 ekvivalent stanovnika te poboljšanje i proširenje sustava odvodnje i vodoopskrbe. Po završetku ovog projekta očekuje se značajno povećanje priključenosti na sustav odvodnje i  pročišćavanja otpadnih voda na 90 % i sustav vodoopskrbe na 100 %, što je posebno važno za područje općine Štitar gdje je trenutno na javnu vodoopskrbu priključeno tek 21,5 % stanovnika.
 
Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ vrijedan je više od 340 milijuna kuna od čega Europska unija sufinancira oko 199 milijuna kuna, a uz grad Čakovec u projekt je uključeno čak pet okolnih općina: Nedelišće, Pribislavec, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu i Šenkovec. Uz modernizaciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na tercijarnu razinu i kapacitet 75.000 ekvivalent stanovnika, predviđena je rekonstrukcija i proširenje postojećeg sustava odvodnje čime će se omogućiti priključenje 8.400 novih korisnika na sustav javne odvodnje, te ukupna priključenost na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda od 92%.
 
Doprinijet će se zaštiti stanovništva i okoliša od negativnog utjecaja ispuštanja komunalnih otpadnih voda u podzemne vode i otvorene vodotoke, točnije u potok Trnavu u kojem završava većina otpadnih voda s ovog područja. 
 
Realizacijom navedenih projekata uspostavit će se veća priključenost stanovništva na moderne sustave vodoopskrbe i odvodnje, osigurati voda za piće zahtijevane kakvoće te doprinijeti očuvanju zdravlja ljudi, zaštiti izvorišta voda za piće, kao i zaštiti vodnih resursa i povezanih ekosustava te okoliša u cjelini. Ulaganja će proizvest i ostale neizravne razvojne prednosti poput povećanja kvalitete života stanovništva, privlačenja novih razvojnih investicija, i stvaranja novih radnih mjesta.



 

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan