Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Vodič za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama u Republici Hrvatskoj u provedbi projekata EU

Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode izdali su Vodič za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama u Republici Hrvatskoj u provedbi projekata EU, kako bi se ubrzala procedura rješavanja te stekli preduvjeti za uspješnu provedbu EU projekata. Vodič je predstavljen široj zainteresiranoj javnosti na promocijama koje su održane u Zagrebu (28. listopada 2014.), Rijeci (10. listopada 2014.), Splitu (3. listopada 2014.) i Osijeku  (30. rujna 2014.).

Vodič je namijenjen osobama uključenim u projekte izgradnje infrastrukture koji se financiraju sredstvima fondova Europske unije kako bi se upoznali sa osnovama zemljišnoknjižnog i parničkog postupka. Namjera je približiti i pojasniti postupke i moguće instrumente u svrhu bržeg rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Vodič sadrži kratak pregled koraka svakog postupka kao i primjere obrazaca koji se u tim postupcima koriste. Informativno-edukativnog je karaktera te su teme logičnim slijedom podijeljene po sljedećim poglavljima: Katastar i zemljišne knjige; Zemljišne knjige; Parcelacijski i drugi geodetski elaborati i njihova provedba u zemljišnoj knjizi – postupak; Osnivanje, obnova i dopuna zemljišnih knjiga; Dopuna zemljišne knjige; Pojedinačni ispravni postupak; Sređivanje zemljišnih knjiga u parničnom postupku; Izvlaštenje; Javne i nerazvrstane ceste; Zakon o strateškim investicijskim projektima.

Izgradnja infrastrukture vezana je za imovinsko-pravne odnose i nekretnine. U Republici Hrvatskoj evidencija o nekretninama vodi se u sustavu katastra zemljišta (katastar nekretnina) i zemljišnoj knjizi. Početak svakog projekta ovisi o uređenom stanju katastra i zemljišnih knjiga. U mnogim krajevima Republike Hrvatske prisutna je neusklađenost katastra i zemljišnih knjiga, a često ona ne odgovara stvarnom stanju. Neriješeni i neuređeni odnosi prepreka su pri provedbi projekata te je upitna realizacija projekata u zadanim rokovima. Ovako tešku tematiku koautori su predstavili na zanimljiv, dobro osmišljen i praktičan način te će Vodič sigurno biti od velike koristi svima koji su uključeni u pripremu i provedbu EU projekata.  


Vodič za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama u Republici Hrvatskoj u provedbi projekata EU

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan