Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Obavijest uvoznicima bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta

Obavještavamo vas da je u listopadu ove godine stupio na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama  (»Narodne novine« br. 119/2014) u kojem su u skladu sa Provedbenom direktivom Komisije 2014/78/EU od 17. lipnja 2014. o izmjeni Priloga I., II., III., IV. i V. Direktive Vijeća 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihova širenja unutar Zajednice izmijenjeni Prilozi 1., 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama (»Narodne novine«, br. 74/2006, 84/2010, 120/2011, 46/2014 i 119/2014).
 
Napominjemo da je uz ostalo izmijenjen i Prilog 5., Popis V., dio B navedenog Pravilnika koji sadrži popis bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koje je pri unošenju (uvozu) iz trećih zemalja (koje nisu članice EU) potrebno na mjestu ulaska (graničnom prijelazu) određenom za fitosanitarni pregled prijaviti za pregled nadležnoj fitosanitarnoj inspekciji i koje pri unošenju mora pratiti fitosanitarni certifikat zemlje izvoznice.
 
Skrećemo pozornost da su u gore navedeni Popis V. dio B. navedenog Pravilnika u odjeljak I točku 3. pored plodova patlidžana, citrusa i nekih egzotičnih plodova, koji su dosad bili na tom popisu, dodani i plodovi paprike (Capsicum L.).
 
Stoga, prilikom unošenja u Republiku Hrvatsku/Europsku uniju iz trećih zemalja sve pošiljke plodova paprike (Capsicum L.) moraju biti prijavljene za pregled nadležnoj fitosanitarnoj inspekciji na mjestu ulaska (graničnm prijelazu) određenom za fitosanitarni pregled i mora ih pratiti fitosanitarni certifikat.
 
Svi uvoznici plodova paprike moraju prethodno biti upisani u Fitosanitarni upisnik proizvođača, prerađivača, uvoznika i distributera određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta (u daljnjem tekstu: Fitoupisnik) za obavljanje djelatnosti uvoza bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta.
 
Ukoliko uvoznici nisu upisani u Fitoupisnik potrebno je da nadležnoj upravi Ministarstva poljoprivrede podnesu zahtjev za upis u Fitoupisnik prema Obrascu 1 iz Priloga 1. Pravilnika o fitosanitarnom upisniku i biljnim putovnicama (»Narodne novine«, br. 56/2012).
 
U slučaju dodatnih pitanja, kontaktirati:
 
Ministarstvo poljoprivrede, Uprave kvalitete hrane i fitosanitarne politike, Sektor fitosanitarne politike, Odjel zdravstvene zaštite bilja:
 
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
telefon: 01 610 95 14, 01 610 66 90, 01 610 66 65
faks: 01 610 91 89
 

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan