Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Obavijest o uvjetima isporuke mlijeka od prozvođača prerađivaču ili otkupljivaču

Ministarstvo poljoprivrede potaknuto trenutnom situacijom u sektoru mlijeka i potrebom za kvalitetnom organizacijom tržišta mlijeka i mliječnih proizvoda ovim putem želi skrenuti pažnju svim proizvođačima i otkupljivačima/prerađivačima mlijeka da sukladno članku 20. stavku 1. Pravilnika o priznavanju proizvođačkih i međusektorskih organizacija te o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda („Narodne novine“ 67/2013) uvjeti isporuke mlijeka od proizvođača prerađivaču ili otkupljivaču moraju biti UREĐENI UGOVOROM O ISPORUCI SIROVOG MLIJEKA (u daljnjem tekstu: Ugovor).
 
Člankom 148. stavkom 2. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 propisano je da se ugovori sastavljaju prije isporuke u pisanom obliku te da posebno uključuju sljedeće elemente:
  • cijenu isporuke sirovog mlijeka koja je:
    • statična i određena ugovorom i/ili
    • izračunava se zbrajanjem različitih faktora utvrđenih u ugovoru, koji mogu uključivati tržišne pokazatelje koji pokazuju promjene tržišnih uvjeta, isporučenu količinu te kvalitetu ili sastav isporučenog sirovog mlijeka,
  • količinu sirovog mlijeka koja se može i/ili mora isporučiti i vrijeme takvih isporuka,
  • trajanje ugovora koji može biti ili na određeno ili na neodređeno vrijeme uz odredbe o raskidu,
  • pojedinosti o razdoblju plaćanja i postupcima,
  • načine otkupljivanja ili isporuke sirovog mlijeka i
  • pravila koja se primjenjuju u slučaju više sile.
Slijedom navedenog te kako se Uredbe EU izravno primjenjuju, a time i citirana Uredba, Ministarstvo poljoprivrede vas podsjeća na obvezu primjene spomenutih odredbi te potrebu usklađivanja svih ugovora s važećim propisima.
 

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan