Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Sažeti rezultati projektnih prijava u sklopu Poziva na dostavu prijedloga projekata Br. EN.2.1.11. - Priprema zalihe vodno-komunalnih projekata

Ministarstvo poljoprivrede je dana 25. ožujka 2014. godine kao posredničko tijelo razine 1 (PT1) objavilo poziv za dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.11. – Priprema zalihe vodnokomunalnih projekata. Poziv je bio otvoren do 24. travnja 2014. godine.

Svrha poziva bila je dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu projekata pripreme infrastrukturnih projekata iz područja gospodarenja vodama, čime se podržava učinkovita i pravovremena provedba Operativnog programa zaštita okoliša i pomaže pripremi za financijsku perspektivu EU 2014 – 2020.

Poziv je bio poslan odabranim prijaviteljima koji na području identificiranih aglomeracija većih od 2000 ES definiranih u Planu provedbe vodnokomunalnih obavljaju djelatnost javnog isporučitelja vodnih usluga.  

Sukladno smjernicama o postupanju tijela u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava strukturnih instrumenata EU, Ministarstvo poljoprivrede kao posredničko tijelo razine 1 provelo je procjenu administrativno prihvatljivih projektnih prijava prema kriterijima odabira na temelju metodologije vrednovanja definirane u Uputama za prijavitelje.

Kvaliteta prijava ocijenjena je temeljem pitanja za ocjenu koja uključuju relevantnost, pripremljenost te sposobnost korisnika i provedena je sukladno Metodologiji  odabira u danoj u Uputama za prijavitelje. Metodologijom odabira utvrđeni su i broj bodova te težina svakog ocjenjivačkog pitanja te je  također definiran i eliminacijski kriterij koji je projektna prijava morala zadovoljiti.

Minimalan broj bodova koje projektna prijava mora zadovoljiti nije određen, već su sve rangirane prijave proslijeđene PT2 u fazu provjere prihvatljivosti. PT2 će redoslijedom rangiranih prijava odrediti prihvatljive iznose bespovratnih sredstava za koje će potom PT1 donijeti Odluku o financiranju do maksimalnog iznosa 225.000.000 kn bespovratnih sredstava. Broj projektnih prijava koje će biti odabrane za financiranje ovisi o navedenom ukupnom raspoloživom iznosu bespovratnih sredstava.
 
 
 
SAŽETI POPIS RANGIRANIH PROJEKTNIH PRIJAVA 

Revidirani sažeti popis rangiranih projektnih prijava u sklopu Poziva na dostavu prijedloga projekata Br. EN. 2.1.11. - Priprema zalihe vodno-komunalnih projekata

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan