Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Reforma ZPP-a 2015. - 2020. - Izravna plaćanja (poticaji)

Zakonodavni „reformski paket ZPP-a“ sadrži četiri krovne uredbe:
 
  • Uredba Europskog Parlamenta i Vijeća 1306/2013 o financiranju, upravljanju i praćenju ZPP-a (bivša Uredba 1290/2005),
  • Uredba Europskog Parlamenta i Vijeća 1307/2013 koja uspostavlja pravila za program izravnih plaćanja u okviru ZPP-a (bivša Uredba 73/2009),
  • Uredba Europskog Parlamenta i Vijeća 1308/2013 koja uspostavlja zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda (bivša Uredba 1234/2007),
  • Uredba Europskog Parlamenta i Vijeća 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz EAFRDa (bivša Uredba 1698/2005).

 

U tijeku je izrada delegiranih i provedbenih propisa koji će propisati detalje provedbe navedenih uredbi.
 
Reformirana Zajednička poljoprivredna politika EU, odnosno njen novi zakonodavni okvir stupit će na snagu 1.1.2015.U nastavku se daje pregled glavnih dijelova reforme vezanih uz shemu izravnih plaćanja, uključujući pitanja na koja Republika Hrvatska treba donijeti odgovore kako bi se uspostavio sustav izravnih plaćanja u novom programskom razdoblju 2015.-2020.

IZRAVNA PLAĆANJA

U donjoj tablici prikazani su dijelovi SHEME IZRAVNIH PLAĆANJA prema Uredbi 1307/2013 o izravnim plaćanjima (uz postotak nacionalne omotnice za pojedini dio). Izravna plaćanja koja može ostvariti aktivni poljoprivrednik sastoje se od OSNOVNOG PLAĆANJA (prava na plaćanja vezana uz poljoprivrednu površinu) te ostalih komponenti koje se dodaju na iznos osnovog plaćanja: 
 
 
DIO IZRAVNIH PLAĆANJA
 
% NACIONALNE OMOTNICE IZRAVNIH PLAĆANJA
(=373.000 EUR godišnje)
OBAVEZNA PRIMJENA
1 Program osnovnog plaćanja
(Basic Payment Scheme, BPS)
Ostatak (od ukupne omotnice) nakon što se oduzmu sheme pod 2-8 (40 – 50%)
2 Poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš
(Greening)
30%
3 Shema za mlade poljoprivrednike do 2%
4 Nacionalna rezerva do 3%  Programa osnovnog plaćanja
IZBORNA PRIMJENA
5 Preraspodijeljeno (redistributivno) plaćanje do 30%
6 Područja s prirodnim ograničenjima do 5%
7 Dobrovoljna proizvodno vezana potpora do 13%  (+ dodatnih 2% za proteinske kulture)
8 Shema za male poljoprivrednike do 10%SIMULACIJA - Grafički prikaz strukture godišnje omotnice za izravna plaćanja 


UTVRĐIVANJE HRVATSKOG MODELA IZRAVNIH PLAĆANJA

Ministarstvo poljoprivrede je početkom 2014. godine osnovalo Radnu skupinu čiji je zadatak bio izraditi prijedlog hrvatskog modela izravnih plaćanja u okviru reforme Zajedničke poljoprivredne politike 2015.-2020. Radna skupina sastavljena od predstavnika Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju, Poljoprivredne savjetodavne službe i Hrvatske poljoprivredne agencije razmotrila je sve predložene modele koji se u okviru reforme nude svakoj državi članici, te je na temelju raspoloživih podataka napravila potrebne analize i dala prvi prijedlog za donošenje odluka. S obzirom da na razini EU još uvijek nisu doneseni i objavljeni svi provedbeni dokumenti kojima bi se trebali utvrditi dodatni uvjeti, kriteriji i pravila prilikom izračunavanja vrijednosti pojedinih vrsta plaćanja, donošenje odluka za odabir prijedloga hrvatskog modela je bilo prilično otežano.

Rok za donošenje pojedinih ključnih odluka u odabiru nacionalnog modela izravnih plaćanja, koje je potrebno prijaviti Europskoj komisiji je 1. kolovoza 2014. godine. Za najveći broj odluka Ministarstvo poljoprivrede je utvrdilo prijedlog rješenja prihvatljivih za Republiku Hrvatsku, međutim pojedina su pitanja ostala otvorena. Krajem travnja i tijekom svibnja provest će se javna rasprava na kojoj očekujemo aktivno uključenje svih zainteresiranih korisnika u donošenje konačnih odluka o preostalim otvrorenim pitanjima. U konzultacije s poljoprivrednicima, provedbenim, znanstvenim i stručnim insitucijama te širom javnošću bit će, između ostalog, uključene sektorske organizacije, udruge proizvođača, Hrvatska poljoprivredna komora, Savjetodavna služba, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, Hrvatska poljoprivredna agencija, znanstevne institucije, stručni zavodi, Ministarstvo zaštite prirode i Državni zavod za zaštitu prirode.

Ministarstvo poljoprivrede će održati regionalne prezentacije i okrugle stolove o reformi sustava izravnih plaćanja, na koje će biti pozvani zainteresirani poljoprivrednici i šira javnost, te otvoriti javnu raspravu kako bi se zajednički utvrdio najprihvatljiviji hrvatski model sustava izravnih plaćanja u programskom razdoblju 2015.-2020.


GLAVNE ODREDNICE SUSTAVA IZRAVNIH PLAĆANJA ZA RAZDOBLJE 2015. - 2020.


 

   

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan