Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Razvoj Zajedničke poljoprivredne politike EU

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) je jedna od najstarijih zajedničkih politika EU, te pravno i financijski najzahtjevnija. Uvedena je1962. g.kako bi se povećala proizvodnja hrane u Europi koja je pretrpjela godine gladi i razaranja za vrijeme Drugog svjetskog rata.


Rimskim ugovorom o osnivanju Europske ekonomske zajednice (1957) postavljeni su opći okviri ZPP-a, i utvrđeni su sljedeći ciljevi:

  • podizanje poljoprivredne produktivnosti promicanjem tehničkog napretka, racionalnog razvoja poljoprivredne proizvodnje i optimalnog iskorištenja proizvodnih činitelja, posebno radne snage,
  • osiguravanje životnog standarda poljoprivredne populacije, osobito podizanje prihoda osoba koje se osobno bave poljoprivredom,
  • stabilizacija tržišta,
  • sigurnost opskrbe tržišta,
  • osiguranje poljoprivrednih proizvoda za potrošače po razumnim cijenama.

Radi ostvarenja navedenih ciljeva osmišljen je početkom šezdesetih godina dvadesetog stoljeća sustav potpora poljoprivrednicima vezan uz proizvodnju (po litri mlijeka, po kilogramu mesa i sl.). Međutim, ovakav sustav proizvodno vezanih potpora postupno je doveo do stvaranja neželjenih viškova poljoprivrednih proizvoda i time vezanog pada cijena za proizvođače, što je prouzročilo nezadovoljstvo na europskoj ali i svjetskoj razini (unutar Svjetske trgovinske organizacije).

Zbog toga je ZPP krajem 20. i početkom 21.st. doživjela nekoliko važnih reformi. Nakon  tzv. „Zdravstvenog pregleda ZPP-a“ (Helath check) tijekom Programskog razdoblja 2007.-2013 nastavljen je proces odvajanja potpora od proizvodnje, tako da su neke proizvodno vezane potpore koje su ue reformi 2003. ostale sada u potpunosti postale neovisne o proizvodnji. Na taj način potpore više ne ovise o količini proizvedenih poljoprivrednih proizvoda, već o površini koja se obrađuje, s tim da je u manjoj mjeri još uvijek ostavljena mogućnost korištenja nekih proizvodno vezanih plaćanja u osjetljivim sektorima poljoprivrede (kao što je potpora za držanje krava dojilja, koza i ovaca).

ZAJEDNIČKA POLJOPRIVREDNA POLITIKA DANAS

Poljoprivreda i ruralni razvoj zauzimaju središnje mjesto među zajedničkim politikama država članica EU. Zajednička poljoprivredna politika je izuzetno važna jer mora osigurati okolišno-održivu proizvodnju koja može opskrbiti više od 500 milijuna potrošača u EU zdravstveno ispravnom i sigurnom hranom. Osim toga, ona brine o očuvanju ruralnih krajeva i unapređenju životnog standarda ljudi koji u tim područjima žive.

Prema zajedničkom popisu poljoprivrede država članica EU iz 2010.g., EU-27 je (u 2010.g.) imala ukupno 12 milijuna poljoprivrednih gospodarstva, koja su pokrivala oko 170 milijuna hektara poljoprivrednog zemljišta, odnosno više od 40% EU-27 teritorija. Na tim gospodarstvima u 2010.g. radilo je 25 milijuna ljudi, od čega otprilike 9,7 milijuna stalno zaposlenih, čija je vrijednost proizvodnje iznosila 270 milijarde EUR. Glavna poljoprivredna ratarska kultura - pšenica, proizvedena je 2010.g. u količini od 140 milijuna tona, za razliku od 1962. godine (uspostavljanje Zajedničke poljoprivredne politike) kad je zabilježena proizvodnja od svega 30 milijuna tona.

Za financiranje ZPP-a u 2012. godini iz proračuna EU izdvojeno je gotovo 56 milijardi eura (od čega 40,5 milijarde za izravna plaćanja; 3,2 milijarde za mjere zajedničke organizacije tržišta i 12,0 milijarde za mjere ruralnog razvoja) što je činilo 43% ukupnih izdataka proračuna EU u toj godini. 
 

 

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan